Logotip Espai Jove L'Escorxador

Concurs cartell pel dia mundial de la Sida

17 d'octubre de 2012

Descripció

La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans dins del programa de la Setmana Rodona organitzada amb l’objectiu de treballar la prevenció del VIH/SIDA, Infeccions de Transmissió sexual i embarassos no desitjats, organitza un concurs obert a tots els/les joves que vulgui participar-hi, per escollir el cartell que representarà el Dia Mundial de la SIDA 2013.

 

1.- Hi poden participar totes els/les joves d’entre 14 i 30 anys que ho desitgin.

 

2.- Cada concursant podrà  presentar un màxim de dues obres.

 

3.- Les obres presentades cal que siguin originals, inèdites i haurà de figurar-hi la llegenda següent: 

Dia Mundial de la SIDA 2013: 1 de desembre

 

4.- Els cartells s’han de presentar en format digital  amb la resolució adequada per a la seva impressió (CMYK - 300 dpi). La mida dels cartells ha de ser DIN-A4. i poden ser realitzats en sentit APAÏSAT o VERTICAL.

 

5.- Els treballs hauran de ser ideats de manera que puguin ser reproduïts a quatre tintes, mitjançant el sistema quatricomia.

. Els participants es responsabilitzen que no hi hagi drets de tercers i seran responsables de qualsevol reclamació per autoria o plagi.

 

6.- En cas que el cartell sigui dissenyat amb suport informàtic caldrà lliurar una còpia en CD i amb la resolució adequada.  L’autor es compromet, si escau, a fer lesadaptacions que calgui i a confeccionar els originals necessaris per a la impressió correcta i la composició del programa d’actes amb l’aplicació de la imatge del cartell.

 

7.- Cal deixar una franja rectangular en blanc de mida 21x3,3 cms a la part inferior del cartell per poder col·locar-hi la franja corporativa de l’ajuntament.

 

8.- Els cartells han de lliurar-se sense signar, el cartell guanyador podrà ser signat per l’autor o autora una vegada s’hagi fet públic el veredicte del jurat.

 

9.- Amb cada original, l’autor ha de lliurar un sobre tancat, a l’interior del qual constarà el nom, l’adreça, el telèfon i una fotocopia del DNI del concursant.

 

10.- Els cartells podran lliurar-se fins el dia 16 de novembre a l’Espai Jove l’Escorxador, Passeig de la Carrerada, s/n, 08184 Palau-solità i Plegamans. L’horari de recepció dels treballs a l’Espai Jove l’Escorxador serà de dilluns a divendres de 16 a 20h.

 

11.- El jurat estarà format pel Regidor deJoventut i l’equip tècnic de joventut de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, un dissenyador/a gràfic especialitzat, i representació jove del municipi.

 

 12. El veredicte del Jurat es donarà a conèixer el dia 29 de novembre de 2012, coincidint amb  l’Exposició dels treballs presentats al concurs.

 

13.- El guanyador rebrà un obsequi relacionat amb la salut.

 

14.- El jurat es reserva el dret de declarar desert el concurs.

 

15.- L’obra guanyadora i tots els drets de reproducció quedaran en propietat de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, el qual també podrà reproduir-lo iadaptar-lo a diferents formats i suports per a difondre les activitats que es realitzaran en motiu del dia Mundial de la SIDA.

 

16.- Les obres no guanyadores es podran recollir durant el mes de gener de 2013.  Els cartells no retirats passaran a ser propietat de l’Ajuntament i en podrà fer l’ús que estimi convenient.

 

17.- La participació en aquest concurs comporta la total acceptació d’aquestes bases.

 

18.-L’organització es reserva el dret de modificar aquestes bases si ho exigís una causa justificada.

 

19.- Es contempla la possibilitat de què es demanin canvis en el cartell per tal d’adequar-se al missatge desitjat.

Comparteix aquest contingut