Logotip Espai Jove L'Escorxador

BASES CONCURS FOTOGRAFIA FESTA MAJOR 2013

9 de juliol de 2013

Descripció

BASES CONCURS FOTOGRAFIA FESTA MAJOR 2013

Les bases del concurs de fotografia són les següents:

PARTICIPANTS: Hi podrà participar tothom a qui agradi la fotografia. TEMES: A: Lliure. Blanc i negre o color B: Palau-solità i Plegamans. Blanc i negre o color TÈCNICA: Blanc i negre o color. Es permet l'ús de programes de tractament digital d'imatge però en cap cas s'acceptaran muntatges o collages a partir de diferents fotografies.  OBRES: Un màxim de 3 fotografies per autor i tema, no premiades i inèdites en aquest

concurs. FORMAT I PRESENTACIÓ: Les fotografies han de tenir un format màxim de 30 cm. del costat gran, i s’han de muntar sobre un suport rígid (fullola o cartró ploma) de 30 X 40 cm. IDENTIFICACIÓ:Amb cada obra, l’autor ha d’emplenar amb les seves dades la butlleta específica i annexa a les bases del concurs, signar-la i lliurar-la en un sobre tancat, a l’interior del qual afegirà una fotocòpia del DNI. A les fotografies no hi

constarà cap dada personal. TRAMESA: Les obres es podran lliurar a la Masia de Can Cortès, Camí Reial, 56, 08184 de Palau-solità i Plegamans. L’horari de recepció de les obres és de dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 16 a 21 h. Si les obres s’envien per correu, s’ha de fer a la mateixa adreça. Durant el mes d’agost les obres s’hauran de lliurar a l’Ajuntament de dilluns a divendres al matí de 9 a 15 h DATA D’ ADMISSIÓ: Fins al 9 d’agost de 2013. DRETS: No n’hi ha. JURAT: Estarà constituït per tres membres de reconeguda vàlua en l’àmbit fotogràfic. El jurat podrà declarar desert qualsevol dels premis. VEREDICTE: Serà públic i inapel·lable. El 26 d’agost a les 20 h a la Masia de Can Cortès.  

EXPOSICIÓ: Del 30 d’agost al 7 de setembre a la Masia de Can Cortès.  HORARIS DE L’EXPOSICIÓ: D‘11 a 14 h i de 18 a 21 hores.  

LLIURAMENT DELS PREMIS: El diumenge, 1 de setembre a les 21 h a la plaça de la Vila, a la mitja part de la cantada d’havaneres. PREMIS:

- Premis Especials Josep Segalés: millors fotografies del concurs, d’autor resident a Palau-solità i Plegamans 1r Premi: Trofeu i 300 euros:

2n Premi: Trofeu i .200 euros 3r Premi: Trofeu i 100 euros - Tres premis i tres trofeus per tècnica i tema Tema A: lliure Tema B: Palau-solità i

Plegamans Color Blanc i negre Color Blanc i negre

1r. Premi 250 euros 250 euros 250 euros 250 euros

2n. Premi 150 euros 150 euros 150 euros 150 euros

3r. Premi 100 euros 100 euros 100 euros 100 euros

 

RETORN D´OBRES:

Les fotografies no guanyadores es podran recollir a la Masia de Can Cortès a

partir del 16 de setembre i fins al 5 d’octubre. Les fotografies que han estat

enviades per correu es tornaran mitjançant el mateix sistema.

 

NOTES:

1.- Els participants són responsables d’aconseguir, si cal, els permisos que

corresponguin per a l’obtenció de les imatges reproduïdes a les fotografies

presentades en aquest concurs.

2.- Les fotografies guanyadores i tots els drets de reproducció i explotació

quedaran en propietat de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, tot i que es

farà esment de l´autor a qualsevol publicació.

3.- Cada concursant només pot optar a un sol premi per tema i tècnica ( A: lliure

o B: Palau-solità i Plegamans, en blanc i negre o color). En el cas de ser escollit

un mateix concursant com a guanyador d'un mateix tema, li serà atorgat el

premi de mes valor. En el cas de coincidir dos premis de mateix valor, del

mateix concursant a diferents tècniques ( color i blanc i negre) d´un mateix

tema, es donarà prioritat a la tècnica de color. En el cas de que una fotografia

opti a un premi Josep Segalés i qualsevol dels altres dos temes li sera atorgat

el premi de mes valor. En cas de coincidir el mateix valor, es donarà prioritat als

temes Lliure i Palau-solità i Plegamans.

4.- Les obres que participin en el Tema B Palau-solità i Plegamans han de

mostrar imatges significatives de la localitat. No s’acceptaran fotografies de

detall o que no s’identifiquin clarament amb la localització.

5.- S’adoptaran totes les precaucions necessàries per a la conservació de les

fotografies, però no es respon en cap cas de pèrdua o deteriorament.

6.- El fet de participar en aquest concurs suposa la plena acceptació d’aquestes

bases.

7.- Qualsevol aspecte no contemplat en aquestes bases, serà decidit per la

Comissió organitzadora amb l’assessorament del jurat pertinent.

Documentació adjunta

Comparteix aquest contingut