Logotip Espai Jove L'Escorxador

Bases Concurs Cartell Dia Mundial SIDA 2011

28 de setembre de 2011

Descripció

 Bases Concurs pel Cartell pel dia Mundial de la SIDA

 

 

La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans dins del programa de la Setmana Rodona organitzada amb l’objectiu de treballar la prevenció del VIH/SIDA, Infeccions de Transmissió sexual i embarassos no desitjats, organitza un concurs obert a tots els/les joves que vulgui participar-hi, per escollir el cartell que representarà el Dia Mundial de la SIDA 2011, d’acord amb les bases següents:

 

1.- Hi poden participar totes els/les joves d’entre 14 i 30 anys que ho desitgin.

 

2.- Cada concursant podrà  presentar un màxim de dues obres.

 

3.- Les obres presentades cal que siguin originals, inèdites i haurà de figurar-hi la llegenda següent:

 

1 de desembre: Dia Mundial de la SIDA 2012

 

4.- La mida dels cartells ha de ser DIN-A3 (29,7 X 42 cm). Seran realitzats en sentit APAÏSAT o VERTICAL i es presentaran muntats sobre “cartró-ploma”.

. Els participants es responsabilitzen que no hi hagi drets de tercers i seran responsables de qualsevol reclamació per autoria o plagi.

 

5.- Els treballs hauran de ser ideats de manera que puguin ser reproduïts a quatre tintes, mitjançant el sistema quadricromia. 

 

6.- En cas que el cartell sigui dissenyat amb suport informàtic caldrà lliurar una còpia en CD i amb la resolució adequada.  L’autor es compromet, si escau, a fer les adaptacions que calgui i a confeccionar els originals necessaris per a la impressió correcta i la composició del programa d’actes amb l’aplicació de la imatge del cartell.

 

7.- Els cartells han de lliurar-se sense signar, el cartell guanyador podrà ser signat per l’autor o autora una vegada s’hagi fet públic el veredicte del jurat.

 

8.- Amb cada original, l’autor ha de lliurar un sobre tancat, a l’interior del qual constarà el nom, l’adreça, el telèfon i una fotocopia del DNI del concursant.

 

9.- Els cartells podran lliurar-se fins el dia 25 de novembre a l’Espai Jove l’Escorxador, Passeig de la Carrerada, s/n, 08184 Palau-solità i Plegamans. L’horari de recepció dels treballs a l’Espai Jove l’Escorxador serà de dilluns a divendres de 16 a 20h.

 

10.- El jurat estarà format pel Regidor de Joventut, l’equip tècnic de joventut, un dissenyador/a gràfic especialitzat, i representació jove.

 

 11. El veredicte del Jurat es donarà a conèixer el dia 1 de desembre de 2011, coincidint amb  l’Exposició dels treballs presentats al concurs.

 

12.- El premi seran 150 euros pel guanyador.

 

13.- El jurat es reserva el dret de declarar desert el concurs.

 

14.- L’obra guanyadora i tots els drets de reproducció quedaran en propietat de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, el qual també podrà reproduir-lo i adaptar-lo a diferents formats i suports per a difondre les activitats que es realitzaran en motiu del dia Mundial de la SIDA.

 

15.- Les obres no guanyadores es podran recollir durant el mes de gener.  Els cartells no retirats passaran a ser propietat de l’Ajuntament i en podrà fer l’ús que estimi convenient.

 

16.- La participació en aquest concurs comporta la total acceptació d’aquestes bases.

 

17.-L’organització es reserva el dret de modificar aquestes bases si ho exigís una causa justificada.

 

 

 

Regidoria de Joventut

Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

 

 

 

 

 

Comparteix aquest contingut