Logotip Espai Jove L'Escorxador

PER QUÈ UNA AGENDA JOVE?

 

La finalitat d’aquest programa no és més que atendre aquella demanda expressada per part de la població jove en les conclusions de l’estudi sociològic i a l’hora, arribar a tots els eixos que des del Pla Nacional de Joventut es proposen treballar per tal d’atendre a tots els aspectes i àmbits que intervenen en la vida d’un/a jove.

OBJECTIUS DE L'AGENDA JOVE:

 

A continuació presentem els objectius generals i específics que pretenem treballar mitjançant la metodologia, els tallers i l’oferta formativa que forma el programa d’Oci Juvenil : AGENDA JOVE.

 

 1. Donar resposta a la demanda expressada (manca d’activitats i oferta juvenil) a l’estudi sociològic i recollida en el diagnòstic.
  • Potenciar activitats de lleure i oci juvenil, relacionades amb el medi ambient i l’àmbit cultural.
  • Fomentar de l’ús de les TIC
 2. Potenciar la participació juvenil.
  • Fomentar l’associacionisme com a eina d’integració social.
  • Responsabilitzar la població jove en la co-gestió de les activitats que se’ls hi adrecen.
  • Donar suport a grups estables i entitats creades
 3. Augmentar l’oferta formativa al municipi.
  •  Formació en el lleure i no reglada
   • Curs de monitors/es en el lleure infantil i juvenil
   • Curs de pre monitors/es
   • Curs de dinamització juvenil
   • Monogràfics i tallers sobre associacionisme, música i arts escèniques, disseny,...
 4. Oferir espais de creació cultural i afavorir el consum cultural dels/les joves.
  • Potenciar l’Espai Jove l’Escorxador, com espai de creació cultural.
  • Fomentar pautes de consum cultural que vagin més enllà de la música, introduint els productes audiovisuals en els hàbits de consum juvenil.
 5. Promoure activitats d’oci alternatives.
  • Promoure activitats relacionades amb el medi ambient.
  • Facilitar l’accés a noves tecnologies de la comunicació, especialment Internet (territori Wi-Fi).
 6. Potenciar les formes d’expressió cultural dels joves.
  • Promoure les activitats creatives i artístiques, dels joves del municipi.
  • Fomentar l’expressió cultural com a canal d’integració i interculturalitat.
 7. Potenciar les entitats i les associacions juvenils.
  • Vehiculitzar la participació juvenil a través de les entitats i associacions culturals i juvenils.
  • Implementar la co-responsabilitat en la gestió d’activitats adreçades a la població jove, com a resultat de la seva implicació en el desenvolupament de polítiques públiques.
 8. Fomentar del paper dels joves en els processos d’interculturalitat.
  • Integrar els joves en les polítiques d’inclusió social.
  • Generar pautes de comportament inclusius i integradors mitjançant les activitats i tallers
 9. Prevenir conductes de risc.
  • Educació viària i prevenció d’accidents de trànsit.
  • Prevenció de drogodependències
  • Potenciar el consum responsable.
  • Incidir en les pautes alimentàries.