Logotip Espai Jove L'Escorxador

Emprenedoria, una actitud vital

 En aquesta pàgina trobareu enllaços a recursos, experiències, documents i xarxes d'emprenedors útils tant per a elaborar projectes de promoció de l'esperit emprenedor entre els joves, com per a assessorar-los a l'hora d'endinsar-se en aquesta estimulant experiència.

http://www.diba.cat/web/joventut/emprenedoria

 

 

Programes d’Ocupació i Emprenedoria

Des de la Direcció General de Joventut es pretén facilitar l’accés dels i de les joves al mercat laboral i millorar la seva ocupabilitat. Per aconseguir-ho existeixen dues línies de treball: l’ocupació i l’emprenedoria.
http://www20.gencat.cat/portal/site/Joventut/menuitem.2f8f63f3ed9d5d4a690181dfb0c0e1a0/?vgnextoid=bf5af600fac3b010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=bf5af600fac3b010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

 

 

Oficina Jove de Treball

L'Oficina Jove de Treball és un servei de la Direcció General de Joventut, pensat especialment per facilitar l’accés dels joves al món del treball, aconseguir la seva inserció laboral i vetllar per les seves condicions. El servei està destinat a joves menors de 35 anys.

 http://www20.gencat.cat/portal/site/Joventut/menuitem.a865a40f34d58dc77839a410b0c0e1a0/?vgnextoid=ff65f600fac3b010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=ff65f600fac3b010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

 

  

Inicia per a la creació d'empreses

Portal de la creació d'empreses amb diferents programes: Dones emprenedores, Treball autònom, Cooperatives i societats laborals, Joves emprenedors , Emprenedoria social. Clica, busca el teu espai més proper i assessora't:

http://inicia.gencat.cat/inicia/es/entitatLocal.do