Logotip Espai Jove L'Escorxador

Projecte d’intervenció socioeducativa en l’àmbit del medi obert que té com a objectius detectar necessitats i interessos dels i les joves del municipi amb o sense risc d’exclusió social, propiciar l’autonomia social i personal, dinamitzar els diferents col·lectius de joves, acompanyar-los i potenciar la participació i la implicació individual i col·lectiva vers a iniciatives que els hi puguin ser motivadores

  • mediobert.jpg