Logotip Espai Jove L'Escorxador

Grups de joves que tenen objectius comuns per organtizar-se al voltant d’una temàtica. Aquesta manera de funcionar i poder organitzar activitats durant un temps concret, és un pas inicial abans de crear-se com associació. A l’Escorxador acompanyem a aquests col·lectius perquè puguin fer el que necessitin.

  • col·lectius_informals.jpg
  • col·lectius_informals.jpg
  • col·lectius_informals.jpg
  • col·lectius_informals.png
  • col·lectius_informals.jpeg
  • colorain.jpeg